FENCO Krzysztof Kawa Siemianowice Śl. Rozwojowa 17, zwany dalej FENCO informuje, że jest Administratorem danych osobowych pracowników, klientów, kontrahentów i innych osób współpracujących lub kontaktujących się z FENCO.

Spełnienie obowiązku informacyjnego przez FENCO Krzysztof Kawa zgodnie z wymaganiami RODO znajduje się w zakładce O FIRMIE -> OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.