OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

FENCO Krzysztof Kawa Siemianowice Śl. Rozwojowa 17, zwany dalej FENCO informuje, że jest Administratorem danych osobowych pracowników, klientów, kontrahentów i innych osób współpracujących lub kontaktujących się z FENCO. Spełnienie obowiązku informacyjnego przez FENCO...